February 2019 archive

แก้ไขหางตาตก วิธีไหนดี

  แก้ไขหางตาตกวิธีไหนดี คงต้องแยกกันระหว่างหนังตาตก กับหางตาตก เพราะปัญหาหนังตาตกหรือหนังตาเกินนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดที่หนังตาตามปกติ ส่วนปัญหาหางตาตกนั้นหลักๆเกิดจากหางคิ้วที่ตกลงมาทำให้ลักษณะของตานั้นลู่ลงจนดูเหมือนคนมีอายุ ในกรณีที่ตกน้อยๆ การทำศัลยกรรมก็ไม่จำเป็น สามารถใช้ยาในกลุ่มโบท็อกช่วยได้ ข้อเสียคือต้องฉีดบ่อยทุก4-6 เดือน กรณีที่ตกมากจนต้องถึงขั้นศัลยกรรม ในปัจจุบันก็มีหลายวิธีด้วยกันขึ้นกับระดับของการตกและสภาพของใบหน้ารวมถึงการยอมรับได้ของแผลที่จะเกิดขึ้นเป็นหลัก 1.การผ่าตัดใต้คิ้ว (Sub brow lift) เป็นการแก้ไขหางตาตกด้วยการตัดผิวหนังส่วนที่อยู่ใต้คิ้ว เพื่อดึงแนวชั้นตาทั้งหมดให้ยกสูงขึ้น จะมีแผลเป็นอยู่ใต้แนวคิ้วและอาจเลยปลายคิ้วออกมาได้ถ้าหางตาตกมาก 2.การผ่าตัดเหนือคิ้ว (Direct brow lift) เป็นการตัดผิวหนังส่วนที่อยู่เหนือคิ้ว วิธีนี้จะทำให้คิ้วยกสูงขึ้น มีผลทำให้ชั้นตาเปิดออกและหางตาตกน้อยลง วิธีนี้ก็จะมีแผลเป็นเช่นเดียวกับวิธีผ่าตัดใต้คิ้ว 3.การผ่าตัดบริเวณขมับ(Temporal lift) เป็นการยกหางตาขึ้นด้วยการดึงผิวหนังบริเวณขมับที่เหนือต่อปลายคิ้ว โดยมากจะซ่อนแผลไว้ไนผม แต่ก็จะมีแพทย์บางท่านที่นิยมวางแนวแผลผ่าตัดบริเวณไรผม ซึ่งจะมองเห็นได้ชัดเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ไม่สามารถรวบผมได้ 4.การยกคิ้วผ่านหนังตาบน วิธีนี้จะใช้วัสดุที่เรียกว่า Endotine transbleph เป็นตัวยึดหางคิ้วเข้ากับกระดูกขอบเบ้าตา เนื่องจากเป็นการยกหางคิ้วแค่จุดเดียว ไม่ได้ยกทั้งแนวคิ้ว จึงอาจดูไม่ธรรมชาติมากนัก 5.การยกคิ้วผ่านกล้อง (Endoscopic brow lift) เป็นวิธีการยกคิ้วและส่วนของหน้าผากทั้งหมดให้สูงขึ้น ส่งผลให้ชั้นตาเดิมเปิดกว้าง หางคิ้วหรือหางตาถูกยกขึ้นเป็นธรรมชาติ ลดริ้วรอยหน้าผากและหว่างคิ้วลง ไม่ปรากฏแผลให้เห็นจากภายนอก จึงถือว่าเป็นการรักษาหางคิ้วหรือหางตาตกที่ได้ผลมากที่สุด อย่างไรก็ตามการจะเลือกใช้วิธีไหน คงต้องดูจากสภาพของใบหน้าเป็นหลัก …

Continue reading