November 2016 archive

ตาสองชั้นกับเบ้าตาลึก

ตาสองชั้นกับเบ้าตาลึก ปัญหาเบ้าตาลึก มีหลายสาเหตุด้วยกัน 1.เป็นจากเชื้อชาติ(Race) มักพบในกลุ่มของชาวยุโรปหรือตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นธรรมชาติเนื่องจากเบ้าตามีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับขนาดของลูกตา เราจึงเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะดูเหมือนมีตาสองชั้นที่ลึกมาก เป็นผลจากตาลึก ไม่ใช่ตาสองชั้นจริงๆ 2.เป็นผลจากภาวะโรค(Disease) เช่น กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตั้งแต่กำเนิด ซึ่งภาวะนี้อาจไม่ใช่เบ้าตาลึกที่แท้จริง แต่เป็นผลของกล้ามเนื้อลืมตาที่อ่อนแรง ตาด้านที่อ่อนแรงจะดูเหมือนมีความลึกมากกว่าอีกด้านหนึ่ง แต่เมื่อเราแก้ไขเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้ว ภาวะตาลึกก็จะดีขึ้นเอง ยกเว้นบางรายที่มีเรื่องของตาลึกร่วมอยู่ด้วยจริงๆ 3.เป็นไปตามวัยหรือน้ำหนักที่ลดลง (Aging/Weigth loss) ไขมันโดยรอบเบ้าตาในบางรายจะมีอาการฝ่อลงเมื่ออายุมากขึ้น หรือรายที่ลดน้ำหนักลงมากๆ ก็ทำให้ไขมันในเบ้าตาลดลงจนเห็นเป็นเบ้าลึกชัดเจนได้ 4.เป็นผลจากการผ่าตัดหนังตาบน (Iatrogenic) หรือโรคหมอทำ แพทย์ที่ไม่มีความชำนาญมักตัดเอาไขมันตาบนออกมากจนเกินไป หรือทำตามตำราโดยไม่ดูความเป็นจริง ทำให้เกิดภาวะเสมือนหนึ่งเบ้าตามีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับขนาดลูกตา หลังผ่าตัด ตาจึงดูลึกผิดปกติ ซึ่งภาวะตาที่ลึกมักแสดงถึงความชรามากกว่าความอ่อนเยาว์ ชั้นตากับเบ้าตาลึก คนที่มีเบ้าตาลึกมีทั้งที่ไม่มีชั้นตา มีชั้นตาที่เท่ากัน หรือมีหลายชั้นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของความลึกและชั้นตาเดิมที่อาจมีอยู่บ้าง การแก้ไข ต้องพิจารณาสาเหตุเป็นสำคัญ ส่วนใหญ่แล้ว ต้องแก้ไขทั้งภาวะตาที่ลึก ร่วมกับการทำให้เกิดชั้นตาที่เท่ากัน การแก้ไขปัญหาตาลึกที่ได้ผลดีในปัจจุบัน คือการเติมเต็มด้วยเซลไขมันตนเอง (microfat transfer) และควรได้รับการแก้ไขก่อนที่จะเซ็ตชั้นตาใหม่ ปัญหาที่พบในขณะนี้คือแพทย์ที่ขาดประสพการณ์มักไม่เข้าใจสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น จึงพยามยามที่จะผ่าตัดตาสองชั้นในคนไข้ที่เบ้าตาลึก ซึ่งมักจะไม่สำเร็จ หรือไม่ก็เกิดเป็นตาสองชั้นที่สูงมากๆเหมือนตาฝรั่ง หรือไม่ก็ทำให้เกิดภาวะเบ้าตาลึกเสียเอง ซึ่งพบได้บ่อยมากในปัจจุบัน(เนื่องจากแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทาง เข้ามาทำศัลยกรรมมากขึ้น) …

Continue reading