August 2016 archive

เสริมจมูกแนวใหม่

เสริมจมูกแนวใหม่ (Hybrid nose) ในปัจจุบันการเสริมจมูกมีหลายวิธีด้วยกัน ตั้งแต่การฉีดเสริมจมูก การเสริมจมูกด้วยแท่งซิลิโคน การเสริมด้วยแผ่นGortex เป็นต้น แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดเป็นการเสริมด้วยวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งหลายๆท่านอาจไม่ต้องการสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย หรือบางท่าน เคยเสริมด้วยวิธีดังกล่าวมาแล้ว แต่ไม่ประสพความสำเร็จเท่าที่ควร เช่นในรายที่ผิวหนังบางหรือในรายที่ฐานจมูกเอียง เป็นต้น ดังนัั้นการใช้เนื้อเยื่อของเรามาเสริมจมูกจึงเป็นทางออกสำหรับกรณีนี้ การเสริมจมูกด้วยเนื้อเยื่อของเราเอง เป็นอย่างไร เป็นการปรับแต่งจมูกให้ดูได้รูปทรงมากขึ้น ด้วยการใช้เนื้อเยื่อของเราเอง เช่น กระดูกอ่อน ผิวหนังแท้หรือไขมัน กระดูกอ่อนก็สามารถนำมาจากใบหู หรือกระดูกซี่โครง ส่วนของหนังแท้ก็มักจะนำมาจากบริเวณที่สามารถซ่อนแผลผ่าตัดได้ เช่นร่องแก้มก้น ร่องใต้ก้นหรือขาหนีบ เป็นต้น ส่วนไขมันก็สามารถนำมาจากส่วนใดก็ได้ที่มีไขมัน เช่น หน้าท้อง เป็นต้น แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การเสริมจมูกด้วยการใช้ไขมัน ไม่ว่าจะเป็นการฉีดหรือเอาชิ้นไขมันไปเสริม เป็นวิธีที่ได้ผลน้อยที่สุด เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมการอยู่รอดของเซลไขมันได้ ไขมันมักจะหายไปในที่สุด และอาจทิ้งร่องรอยของความไม่เรียบไว้ให้ดูต่างหน้าอีกต่างหาก การเสริมด้วยหนังแท้ โอกาสที่หนังแท้จะรอดและเพิ่มความโด่งให้กับจมูกมีมากกว่าไขมันแต่ก็ไม่สามารถเทียบกับความโด่งที่เกิดจากแท่งซิลิโคนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาหรือจำนวนชั้นของหนังแท้ที่ใช้ด้วยเช่นกัน ในรายที่ผิวหนังหนา ก็สามารถโด่งได้มากกว่าในรายที่ผิวบางเมื่อใช้จำนวนชั้นเท่ากัน วิธีนี้ให้รูปทรงได้เนียนกว่าการใช้ไขมัน และดูเป็นธรรมชาติในระยะยาว เหมาะกับผู้ที่ต้องการความโด่งไม่มาก หรือโด่งเฉพาะที่ หรือในรายที่ต้องการเสริมให้หนังจมูกหนาขึ้น เพื่อรองรับแท่งซิลิโคนในอนาคตเป็นต้น แต่วิธีนี้ไม่สามารถให้จมูกดูคมหรือโด่งได้เท่าแท่งซิลิโคน การเสริมด้วยกระดูกอ่อน โดยทั่วไปการนำกระดูกอ่อนมาใช้จะถือหลักว่าต้องไม่เกิดแผลเป็นที่เห็นได้ชัด …

Continue reading