September 2015 archive

ไขข้อข้องใจการเปิดหัวตา

ไขข้อข้องใจการเปิดหัวตา ในปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ขอให้หมอช่วยผ่าตัดเปิดหัวตาให้ โดยหวังว่าจะได้ตาที่โตมากขึ้นหรือบางท่านก็ขอผ่าตัดเปิดหัวตาโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเค้าเปิดไปเพื่ออะไร ทำแบบเป็นแฟชั่นอะไรทำนองนั้น ที่แย่หน่อนคือแพทย์บางท่านจัดเปิดหัวตาให้โดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่สมควร อะไรคือหัวตาปิดแล้วต้องเปิด ด้วยพันธุกรรมของคนแถบเชียอย่างเราๆโดยเฉพาะทางเชื้อสายจีน เกาหลี ไทยบางส่วน จะมีหัวตาที่มีลักษณะเป็นมุมแหลม ซึ่งเกิดจากการที่มีผิวหนังบางส่วนของหนังตาบนมาปิดทับไว้ทำให้มองไม่เห็นเนื้อเยื่อบริเวณหัวตา แผ่นหนังนี้มีชื่อว่า Mongolian fold ซึ่งจะส่งผลให้ตาเปิดได้น้อยกว่าปกติ ไม่โตเท่าที่ควร ในกรณีที่เป็นมากก็จะเห็นเป็นครึ่งวงกลมอยู่ที่หัวตาต่อกับร่องตาล่างคล้ายวงพระจันทร์เสี้ยวอยู่ข้างจมูก การผ่าตัดแก้ไขหรือที่เรียกว่าเปิดหัวตา ก็คือการแก้ไขให้ส่วนที่ปิดนี้เปิดออก เห็นหัวตามากขึ้น ช่วยทำให้ตาดูโตขึ้น และไม่เชื่อมต่อกับร่องตาด้านล่าง เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีขนาดเล็กมากใก้กับท่อน้ำตา การผ่าตัดจึงจำเป็นต้องอาศัยความพิถีพิถันเป็นพิเศษ อีกทั้งบริเวณนี้เป็นแผลนูนได้ง่าย การผ่าตัดจึงต้องอาศัยประสพการณ์ขั้นสูง การเปิดหัวตาที่ผิดพลาด เริ่มจากการผ่าตัดแก้ไขในรายที่ไม่มีข้อบ่งชี้ นอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว อาจก่อให้เกิดแผลเป็นนูนได้ ในรายที่เป็นน้อยมากๆจึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการแก้ไข การเลือกวิธีผ่าตัดที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าปัญหาหัวตาปิดจะเป็นเพียงจุดเล็กๆที่หัวตา แต่มีวิธีการผ่าตัดที่มากมาย ดังน้นการเลือกวิธีที่ไม่เหมาะสมย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ในบางกรณีจำเป็นต้องแก้ไขหนังตาบนหรือหนังตาล่างไปพร้อมกัน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัดเปิดหัวตา คงต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะผลของการผ่าตัดที่ผิดพลาดในจุดนี้ ยากอย่างยิ่งต่อการแก้ไขในภายหลัง