June 2015 archive

เสริมจมูกด้วยหนังแท้

เสริมจมูกด้วยหนังแท้ ในปัจจุบันการทำให้จมูกโด่งขึ้นนั้นมีหลายวิธี ตั้งแต่การฉีดด้วยสารเติมเต็มหรือฟิลเล่อร์ การเสริมด้วยซิลิโคน หรือสารสังเคาระห์อย่างอื่นๆเช่น Gortex เป็นต้น ยังมีการเสริมจมูกอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้พูดถึงกันในวงกว้าง นั่นคือการเสริมด้วยหนังแท้ของเราเอง การเสริมจมูกด้วยหนังแท้(Dermal fat graft)เป็นอย่างไร สำหรับคนที่ไม่ต้องการสารแปลกปลอมเข้าสูร่างกายไม่ว่าว่าจะเป็นสารเติมเต็มตระกูลไหนๆก็ตาม หรือกลัวปัญหาของแท่งซิลิโคนที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง การใช้เนื้อเยื่อของเราจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ในกรณีการใช้เนื้อเยื่อของเราเองนั้น สามารถใช้กระดูกอ่อนซ๊่โครง ไขมัน และหนังแท้ การใช้กระดูกอ่อนจากซ๊่โครงก่อให้เกิดแผลเป็นเห็นได้ชัดและถาวรบริเวณใต้ราวนม จึงไม่เป็นที่นิยม นอกจากจำเป็นจริงๆเท่านั้น เช่น จมูกหักและยุบตัวหลังอุบัติเหตุ เป็นต้น สำหรับการฉีดไขมันแม้ว่าจะมีแพทย์บางท่านใช้อยู่ แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องการคงรูป และรูปร่างที่อาจบิดเบี้ยวได้ จากการสลายของไขมันที่ไม่เท่ากันในแต่ละส่วน และไขมันส่วนใหญ่จะสลายหายไปในที่สุด การใช้หนังแท้ซึ่งเป็นแผ่นและมีพื้นผิวที่เรียบกว่าจึงเป็นทางออกที่ดีในกรณีนี้ แม้ว่าจะเกิดรอยแผลบ้างจากการที่ต้องตัดผิวหนังมาใช้ แต่ผิวหนังส่วนที่ใช้มักนำมาจากส่วนที่ซ่อนแผลได้อยู่แล้ว เช่น ร่องก้นหรือร่องใต้ก้น เป็นต้น จึงไม่ได้สร้างปัญหาในการมองเห็นแต่อย่างใด ใครที่เหมาะกับวิธีนี้ วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่อยากได้วัสดุหรือสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ผู้ที่ต้องการความโด่งไม่มากนัก รวมทั้งผู้ที่จมูกเอียงไม่สามารถเสริมซิลิโคนได้ เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสามารถใช้หนังแท้มาแก้ไขในกรณีที่ผิวหนังจมูกบางหรือทะลุได้อีกด้วย หรืออาจใช้ร่วมกับการเสริมซิลิโคนก็ได้ ข้อดีของวิธีนี้ เป็นเนื้อเยื่อของเราเอง ร่างกายไม่ปฏิเสธแน่นอน ดูกลมกลืนไม่เป็นแท่ง สามารถบิดไปมาได้ ไม่ต้องกลัวเรื่องทะลุหรืออักเสบในภายหลัง อยู่ถาวร ข้อจำกัดของวิธีนี้ ไม่สามารถทำให้โด่งหรือคมเท่ากับการเสริมด้วยแท่งซิลิโคน แต่ในกรณีที่เสริมหลายชั้นหรือเสริมหลายครั้งก็สามารถทำให้สูงได้พอสมควร มีรอยแผลบ้างเล็กน้อยบริเวณส่วนที่นำมาใช้ …

Continue reading