May 2015 archive

ร่องตาลึก ใต้ตาคล้ำ

ร่องตาลึก ใต้ตาคล้ำ ความจริงปัญหานี้มีมานานแล้ว เพียงแต่ว่าในยุคของสมาร์ทโฟนและจอสี่เหลี่ยม ทำให้คนที่มีอาการเช่นนี้มีจำนวนมากขึ้น และอายุที่พบก็น้อยลงเรื่อยๆ ปัจจุบันเด็กวัยรุ่นก็มีปัญหานี้กันแล้ว สาเหตุของร่องตาลึก ใต้ตาคล้ำ ร่องตาลึกมี 2 องค์ประกอบด้วยกัน คือในส่วนที่อยู่ใกล้ร่องน้ำตา ที่เรียกว่า Tear trough กับในส่วนของร่องเบ้าตา หรือ Hollow under eye ซึ่งอาจพบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งสองส่วนพร้อมกันก็ได้ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาของโครงสร้างระหว่างลูกตาและเบ้าตาที่เปลี่ยนไปตามวัย แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เกิดจากการใช้สายตาที่ไม่ถูกต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาหย่อนยานลง เกิดเป็นร่องให้เห็นได้ก่อนเวลาอันสมควร ยิ่งถ้ามีถุงใต้ตาร่วมด้วยก็จะซ้ำเติมให้ปัญหาร่องตาลึกชัดเจนมากขึ้นอีก ปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำ (Dark circle) เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ภูมิแพ้ เส้นเลือดดำรอบดวงตาขยายกว่าปกติ การพักผ่อนไม่เพียงพอ พันธุกรรม เป็นต้น เงาของถุงใต้ตาก็เป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งของใต้ตาคล้ำเช่นเดียวกัน ทั้งร่องตาลึกและใต้ตาคล้ำสามารถเกิดร่วมกันได้ การรักษา ในกรณีร่องตาลึก การแก้ไขต้องดูว่าเกิดจากสาเหตุใดเป็นหลัก ในกรณีที่มีร่องโดยที่ไม่มีหนังตาส่วนเกิน การเติมเต็มก็สามารถช่วยได้ ซึ่งการเติมเต็มอาจเป็นการใช้สารฟิลเล่อร์หรือไขมัน สำหรับผู้เขียนเองนิยมที่จะใช้ไขมันมากกว่า เนื่องจากเป็นเนื้อเยื่อของเราเอง สามารถอยู่ได้นานหลายปีจนถึงถาวร ส่วนฟิลเล่อร์นั้นมักก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายกว่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังต้องทำซ้ำบ่อยๆ ในกรณีที่มีหนังตาหรือถุงใต้ตาร่วมด้วย การผ่าตัดถุงใต้ตาร่วมกับดึงหนังตาล่างให้ตึงพร้อมๆกับปรับแต่งกล้ามเนื้อรอบดวงตาก็สามารถช่วยลดขนาดของร่องตาได้เช่นกัน แต่คงได้ไม่ทั้งหมด คนไข้ส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าถ้าเราดึงหนังตาล่างให้ตึงเหมือนกับเอานิ้วดึงจะทำให้ใต้ตาเรียบเนียนจนไม่เห็นร่อง ซึ่งถ้าทำเช่นนั้นคุณจะได้“ตาแหก ตาปลิ้น” …

Continue reading