April 2013 archive

ต้องคิดใหม่

คนที่เคยชินกับการรักษาผิวหน้าด้วยการทำทรีตเม้นต์หรือเลเซอร์ อาจจะนึกไม่ออกเวลาที่เปลี่ยนมาเป็นหัตถการ เช่น การฉีดหรือการผ่าตัด เพราะกรณีหลังจะต้องมีระยะเวลาพักฟื้นเกิดขึ้น มากน้อยแล้วแต่กรณี แล้วแต่บุคคล บางท่านที่ไม่ได้เตรียมใจหรือเวลาไว้ก็จะเกิดปัญหาได้ การรับรู้เรื่องความเสี่ยงและระยะพักฟื้นจนหายเป็นปกติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและความสุขของการแพทย์ความงาม การไม่ได้รับการบอกกล่าว หรือบอกกล่าวในทางบวกเพียงอย่างเดียว ย่อมนำไปสู่ปัญหาในที่สุด เฉกเช่นทุกวันนี้ ที่แพทย์ความงามต่างพากันเข้ามาทำหัตถการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฉีด การร้อยไหม การผ่าตัดอื่นๆ ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ดังนั้นถ้ายังใช้วิธีคิดหรือการนำเสนอแบบเดิมๆกับคนไข้ในรูปแบบของการทำทรีตเมนต์ สุดท้ายปัญหาก็จะต้องตกไปที่คนไข้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันนี้ไม่นับรวมปัญหาที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งมักลงเอยด้วยปัญหาที่ตนเอง(แพทย์)ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ในช่วงปีที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดจากการทำหัตถการ โดยเฉพาะการฉีดสารเติมเต็มหรือฟิลเล่อร์ เข้าสู่ใบหน้า โดยเฉพาะใต้ตาและจมูก ได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีตั้งแต่เล็กน้อย เช่นเป็นก้อน ผิวหนังอักเสบจนถึงขั้นตาบอด ก็มีให้เห็นแล้ว ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดปัญหาที่ยากแก่การแก้ไขทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกที่จะรับการรักษาที่เป็นหัตถการ ไม่ใช่ทรีทเมนต์แบบเดิม การเตรียมใจเรื่องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้และเตรียมใจเผื่อไว้ เพราะบางครั้ง ” ทำได้ แต่แก้ไขไม่ได้ ” เข้าทำนอง ” เรียนผูก แต่ไม่เรียนแก้” ก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   และถ้าเป็นหมอกระเป๋าด้วยแล้ว หายนะก็อาจเกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก