«

»

Aug 18

เสริมจมูกแนวใหม่

เสริมจมูกแนวใหม่ (Hybrid nose)
hybridnoseในปัจจุบันการเสริมจมูกมีหลายวิธีด้วยกัน ตั้งแต่การฉีดเสริมจมูก การเสริมจมูกด้วยแท่งซิลิโคน การเสริมด้วยแผ่นGortex เป็นต้น แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดเป็นการเสริมด้วยวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งหลายๆท่านอาจไม่ต้องการสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย หรือบางท่าน เคยเสริมด้วยวิธีดังกล่าวมาแล้ว แต่ไม่ประสพความสำเร็จเท่าที่ควร เช่นในรายที่ผิวหนังบางหรือในรายที่ฐานจมูกเอียง เป็นต้น ดังนัั้นการใช้เนื้อเยื่อของเรามาเสริมจมูกจึงเป็นทางออกสำหรับกรณีนี้
การเสริมจมูกด้วยเนื้อเยื่อของเราเอง เป็นอย่างไร
เป็นการปรับแต่งจมูกให้ดูได้รูปทรงมากขึ้น ด้วยการใช้เนื้อเยื่อของเราเอง เช่น กระดูกอ่อน ผิวหนังแท้หรือไขมัน กระดูกอ่อนก็สามารถนำมาจากใบหู หรือกระดูกซี่โครง ส่วนของหนังแท้ก็มักจะนำมาจากบริเวณที่สามารถซ่อนแผลผ่าตัดได้ เช่นร่องแก้มก้น ร่องใต้ก้นหรือขาหนีบ เป็นต้น ส่วนไขมันก็สามารถนำมาจากส่วนใดก็ได้ที่มีไขมัน เช่น หน้าท้อง เป็นต้น

แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การเสริมจมูกด้วยการใช้ไขมัน ไม่ว่าจะเป็นการฉีดหรือเอาชิ้นไขมันไปเสริม เป็นวิธีที่ได้ผลน้อยที่สุด เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมการอยู่รอดของเซลไขมันได้ ไขมันมักจะหายไปในที่สุด และอาจทิ้งร่องรอยของความไม่เรียบไว้ให้ดูต่างหน้าอีกต่างหาก
การเสริมด้วยหนังแท้ โอกาสที่หนังแท้จะรอดและเพิ่มความโด่งให้กับจมูกมีมากกว่าไขมันแต่ก็ไม่สามารถเทียบกับความโด่งที่เกิดจากแท่งซิลิโคนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาหรือจำนวนชั้นของหนังแท้ที่ใช้ด้วยเช่นกัน ในรายที่ผิวหนังหนา ก็สามารถโด่งได้มากกว่าในรายที่ผิวบางเมื่อใช้จำนวนชั้นเท่ากัน วิธีนี้ให้รูปทรงได้เนียนกว่าการใช้ไขมัน และดูเป็นธรรมชาติในระยะยาว เหมาะกับผู้ที่ต้องการความโด่งไม่มาก หรือโด่งเฉพาะที่ หรือในรายที่ต้องการเสริมให้หนังจมูกหนาขึ้น เพื่อรองรับแท่งซิลิโคนในอนาคตเป็นต้น แต่วิธีนี้ไม่สามารถให้จมูกดูคมหรือโด่งได้เท่าแท่งซิลิโคน
การเสริมด้วยกระดูกอ่อน โดยทั่วไปการนำกระดูกอ่อนมาใช้จะถือหลักว่าต้องไม่เกิดแผลเป็นที่เห็นได้ชัด ดังนั้นจึงนิยมที่จะใช้กระดูกอ่อนหลังใบหู หรือจากผนังกั้นจมูก มากกว่ากระดูกอ่อนซี่โครง แต่ก็มีข้อจำกัดคือปริมาณกระดูกอ่อนที่ได้จากหลังใบหู หรือผนังกั้นโพรงจมูกมักมีปริมาณไม่มาก จึงไม่สามารถมาทดแทนหรือเสริมตลอดแนวสันจมูกได้ ส่วนใหญ่จึงนิยมนำมาใช้กับปลายจมูกเท่านั้น เนื่องจากกระดูกอ่อนสามารถทำให้เกิดรูปร่างได้มากกว่าตัวหนังแท้ การทำให้ปลายจมูกโด่งหรือปลายจมูกพุ่งจึงทำได้ง่ายกว่า
การเสริมจมูกแนวใหม่ (Hybrid nose)
เป็นการผสมผสานของการใช้ผิวหนังแท้ร่วมกับกระดูกอ่อน เพื่อให้ได้ความสูงและปลายที่มีรูปร่างตามที่ต้องการ เป็นการแก้ข้อด้อยซึ่งกันและกัน ปลายจมูกที่ได้จะนิ่ม ไม่เห็นขอบของกระดูกอ่อนที่ใส่เข้าไป วิธีนี้จะแตกต่างจากการเสริมด้วยกระดูกอ่อนร่วมกับแท่งซิลิโคน  แม้ว่าวิธีนี้จะไม่สามารถทำให้โด่งได้เท่ากับการใช้แท่งซิลิโคน แต่ในแง่ความเป็นธรรมชาติแล้วดีที่สุด ไม่ต้องกังวลกับปัญหาซิลิโคนทะลุหรือเอียงแต่อย่างใด ไม่ต้องกังวลกับสารแปลกปลอม สามารถจับต้องได้เหมือนจมูกธรรมชาติ วิธีนี้ยังเหมาะผู้ที่มีปัญหาจากการเสริมจมูกมาก่อนด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Hybrid nose นี้จะมีประโยชน์มาก แต่ก็ต้องอาศัยความละเอียดในการผ่าตัดพอสมควร อีกทั้งยังต้องเลือกเคสที่เหมาะสม จึงจะได้ผลดี ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *