«

»

Jan 14

ผ่าตัดจมูกแบบเปิด

ผ่าตัดจมูกแบบเปิด(Open Rhinoplasty)
open_rhinoโดยทั่วไปการผ่าตัดเสริมจมูกจะเป็นแบบปิด(Closed Rhinoplasty) โดยจะมีแผลผ่าตัดอยู่ริมด้านในของจมูก อาจมีหนึ่งหรือสองด้านก็ได้ขึ้นกับความถนัดของศัลยแพทย์เป็นหลัก วิธีนี้มักจะใช้กับการเสริมแท่งซิลิโคนโดยทั่วไป หรือการเสริมด้วยเนื้อเยื่อของเราเองเช่นไขมันหรือแผ่นหนังเป็นต้น ข้อจำกัดของวิธีนี้คือไม่สามารถมองเห็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกระดูกอ่อนและชั้นไขมันใต้ผิวหนัง

การผ่าตัดจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty) เป็นการผ่าตัดที่มีแผลเพิ่มบริเวณแนวกลางของจมูก (Columalla ) เพื่อเชื่อมต่อแนวแผลริมด้านในของจมูกทั้งสองด้าน ทำให้เราสามารถพลิกผิวหนังปลายจมูกขึ้น (คล้ายกับการเปิดกระโปรงท้ายรถ)ทำให้เราสามารถมองเห็นโครงสร้างของกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังได้อย่างชัดเจน จึงเหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขปลายจมูกที่ใหญ่ให้เล็กและเรียวขึ้น เนื่องจากเราสามารถจัดโครงสร้างกระดูกอ่อนใหม่พร้อมทั้งลดความหนาของผิวหนังปลายจมูกลงได้ อีกทั้งยังสามารถยืดปลายจมูกให้ยาวขึ้นได้ด้วยการนำกระดูกอ่อนจากส่วนอื่น เช่น ผนังกั้นจมูกหรือใบหูมาต่อบริเวณปลายจมูก ที่เรียกว่า การยืดปลายจมูก (Septal extension graft) เพื่อให้จมูกยาวขึ้นหรือการทำจมูกแบบหยดน้ำ

วิธีการผ่าตัดแบบเปิดยังมีประโยชน์ในกรณีที่มีความผิดปกติของโครงสร้างภายในจมูกแต่กำเนิดเช่น จมูกผิดรูปจากโรคปากแหว่งเพดานโหว่ หรือในกรณีที่มีการฉีดสารเติมเต็มชนิดไม่สลายแล้วตกค้างเช่นพวกซิลิโคนเหลวหรือสารอควอมิด (Aquamid) หรือกรณีที่พบบ่อยกว่าคือการแก้ไขจมูกที่เสริมมาแล้วหลายครั้งจนพังผืดหนา จำเป็นต้องตัดพังผืดออกก่อนเพื่อให้จมูกดูเล็กลง เป็นต้น
การทำผ่าตัดจมูกแบบเปิดจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เนื่องจากเนื้อเยื่อบริเวณนี้คนค่อนบอบบาง โอกาสผิดรูปมีได้สูงถ้าแพทย์ผ่าตัดไม่มีความรู้ด้านกายวิภาคบริเวณนี้ดีมากพอ อีกทั้งยังอาจทำให้เกิดแผลเป็นที่เห็นได้ชัดด้วย

ดังนั้นการเลือกแพทย์เพื่อการทำศัลยกรรมจมูกแบบเปิดคงต้องดูให้ดีเป็นพิเศษ เนื่องด้วยปัจจุบันแพทย์ส่วนหนึ่ง(แพทย์ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานแพทยสภา) มักชอบตั้งตัวเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสื่อต่างๆกันมาก กรณีที่สงสัยสามารถสอบถามไปยังสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยหรือแพทยสภาก่อนจะปลอดภัยกว่าครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *